Bizi takip edin
|
EN

Sistem ve Operasyon Müdürlüğü

Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

Üniversitemiz kağıtsız üniversite hedefi doğrultusunda gerçekleşen çalışmalarımız neticesinde;
12.01.2011 tarihi itibari ile Doküman, İş Akış ve Form Süreç Yönetim Sistemimiz (DYS), Gider Onay Modülü ile pilot kullanıma başlamıştır.

Bu süreç ile birlikte sistem pilot olarak işleyişine devam ederken; eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar ve eğitimler neticesinde; üniversitemiz kurum içi ve kurum dışı gelen-giden evrak modülleri, idari-sosyal ve mazeret izin modülü ve yıllık izin modülü ile 01.06.2011 tarihi itibari ile devreye alınarak; tam zamanlı tüm akademik personelimiz ile idari personelimizin kullanımına sunulmuştur.

Sisteme daha sonra; malzeme talep, personel ilişik kesme, gider onayı, görevlendirme talep, araç talep ve etkinlik talep modülü de entegre edilerek; ilgili süreçlerin elektronik olarak işleyişi ve takibi sağlanmıştır.


 Kağıt üzerinde klasik usuller ile bilgiye erişim kurumlar için hem çok pahalı hem de aranan bilgiye ve belgeye zamanında ulaşamamak maddi, manevi ve prestij kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Günümüz rekabetçi ortamında bilgiye kolay erişim hayati bir önem taşımaktadır. DYS ile gelen giden evrakları, gelen faksları, resmi yazıları, dilekçeleri ve kurumsal formları elektronik ortamda tutarak bilgi ve belgelere erişim hem çok daha kolay, hem de çok daha hızlı olduğu için bu durumun verimliliği ve karar verme süreçlerini de hızlandırdığı düşünülmektedir.

Doküman Yönetim Sistemi Erişim Adresi;

https://dys.izmirekonomi.edu.tr

Elektronik Doküman Yönetim Sistemimizin sağladığı temel avantajlar hakkında tıklayınız.

 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.