Bizi takip edin
|
EN

Sistem ve Operasyon Müdürlüğü

Üniversite Network Kullanım Politikası

Sistem ve Operasyon Müdürlüğü Internet ve Destek Hizmetlerine İlişkin Esaslar

Üniversitemizde Sistem ve Operasyon Müdürlüğü tarafından verilecek internet destek hizmetlerinde uygulanmak üzere aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.

Kapsam :

Üniversite tarafından kullanıcıların kullanımına tahsis edilmiş internet hizmetinin, ULAKNET Kullanım Politikaları ve T.C. yasaları ile belirlenen 5651 sayılı yasa çerçevesinde Akademik amaçlı kesintisiz, hızlı ve sağlıklı çalışmasının sağlanması.

Maddeler :

 • Kullanıcılara Sistem ve Operasyon Müdürlüğü tarafından teknik destek ve yardım masası hizmeti sağlanacaktır. Bu hizmet öncelikle, iç ağ veya internet üzerinden verilecektir. Ağ bağlantısının olmaması durumunda telefon ve/veya yerinde destek sağlanacaktır.
 • Kullanıcıların, kullandıkları bilgisayar ve bilgisayar programlarını tanıdığı ve bildiği kabul edilir. Teknik destek hizmeti, yazılımların kullanımını öğretmek ve yapılması gereken iş için yol gösterme hizmetini kapsamaz.
 • İEÜ İnternet hizmetinden faydalanmak isteyen her kullanıcı, bağlantı yapacağı cihaz ile itsupport ofisimize başvurmak zorundadır. İEÜ İnternet hizmetinden faydalanan tüm kullanıcılar, aksi belirtilmediği sürece, her akademik yılın başında İEÜ itsupport ofisine bizzat gelip başvurularını yenilemek zorundadırlar.

* Başvuru sırasında öğrenci/personel kartı göstermek zorunludur.

 • İnternet hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve kontrolü için kullanıcı adı ve şifre doğrulama sistemi kullanılmaktadır. İdari/Akademik personel WİFİ İnternet ağına dahil olabilmek için kayıt sırasında kendilerine tahsis edilmiş olan üniversite EkoID (e-posta kullanıcı adı ve şifresini) girmek zorundadır. Kullanıcı adı ve şifre girmeyen kullanıcılar internet hizmeti alamazlar. Kullanıcıya tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile yapılacak her trafikten kullanıcı sorumludur. Kullanıcı adı veya şifresini kaybetmiş / çaldırmış kullanıcı derhal itsupport ofisine başvurmalıdır.
 • Bağlantı hizmeti kişiseldir, başka bir kullanıcıya devredilemez ve paylaşılamaz. Hizmet alan kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazdan ve bu cihazlarla yapılan her türlü kural dışı hareketten sorumludurlar.
 • Telif hakları yasası ile koruma altına alınmış her türlü yazılım, film, müzik vb. dosyalar İEÜ Ağı üzerinden herhangi bir yöntemle indirilemez veya dağıtılamaz. Bu konu ile ilgili bütün yasal sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Uygunsuz ve rahatsız edici materyal içeren (Pornografik, Vandalizm, Satanizm, Kumar, Hack, Crack, Warez vb.) sitelere yönelik trafik (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç) 5651 sayılı yasa kapsamındaki kullanımlar yasaktır.
 • İEÜ Ağı üzerinde başkalarına kullanım imkanı vermeyecek oranda trafik yaratmak yasaktır.
 • Kullanıcının İEÜ Ağ dahilindeki ya da haricindeki bir sisteme, ağ kaynağına veya servisine saldırı amaçlı (port tarama, paket dinleme vb uygulamalar ile) herhangi bir zarar verecek girişimde bulunması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcılar, bilgisayarlarında lisanssız işletim sistemi kullanamazlar. Lisans gerektiren işletim sistemi kullanıcıları bilgisayarlarının güvenlik ve işletim sistemi yamalarını düzenli olarak yapmaları zorunludur. Lisans gerektiren işletim sistemi kullanıcılarının bilgisayarlarına antivirus yazılımı yüklemesi zorunludur.
 • İEÜ Ağ kaynakları şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılamaz.
 • İEÜ Ağ kaynakları kullanılarak, toplu e-posta gönderilmesi (mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.
 • İEÜ Ağı üzerinde kullanıcı bilgisayarlarından harici PROXY, DHCP, DNS vb. içerikli servisler verilemez.
 • Peer-to-peer,”P2P” dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliğini tüketerek akademik ve eğitim amaçlı ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm "peer-to-peer" dosya paylaşım araçlarının kullanılması kesinlikle yasaktır. (KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus, GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs. )
 • Kullanıcı Bilgisayarları itsupport tarafından merkezi sunucular üzerinde tanımlanmakta ve ağ erişimi sağlanmaktadır. Bu nedenle kullanıcılarının bilgisayarlarına statik IP set etmeleri kesinlikle yasaktır.
 • İEÜ ağından yararlanmak için kullanıcıların bilgisayarları üzerinde herhangi bir ayar yapmaları gerekmemektedir. Bu nedenle bilerek veya bilmeyerek bağlantı ayarlarını değiştirerek diğer kullanıcıların internet erişimlerini engelleyen kullanıcıların erişimleri kapatılacaktır.
 • İEÜ ağında İnternet servis kalitesini arttırmak maksadıyla proxy hizmeti verilmektedir. Bu nedenle kullanıcıların harici proxy veya tunnel kullanmaları yasaktır.
 • İEÜ ağ bağlantıları ile ilgili değişiklikler ve sorunlar, kullanıcıların İEÜ e-posta adreslerine duyurulacaktır. Bu adrese yapılacak duyuruların kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.
 • Kullanıcının İEÜ’den ayrılması ile birlikte hesabı otomatik olarak kapatılır.

Cezai Uygulamalar:

Yukarıda belirtilen madde veya maddelere uyulmadığının tespiti durumunda, aşağıdaki cezalardan bir yada birkaçı uygulanır.

 • Ağ bağlantıları İEÜ Sistem ve Operasyon yetkilileri tarafından kullanıcıya haber vermeksizin kesilecektir. Kural ihlallerinin tekrarlanması durumunda, ağ bağlantısı bir ay süre ile, devam edilmesi durumunda bir akademik dönem boyunca kesilecektir.
 • Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmaları harekete geçirilicektir.
 • Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilecektir.

 

Principles Regarding Internet Support Services by System and Opereation

The following principles have been set out to be used in internet support services to be provided by the University IT Directorate.

Purpose and Scope:

The purpose of this policy is to provide uninterrupted, fast and proper use of internet services that is reserved for users by the University for academic purposes in accordance with the Law No: 5651, which was specified by ULAKNET Use Policy and Republic of Turkey laws.

Articles:

 • Users will be provided technical support and helpdesk services by IT Directorate. This service will primarily be provided through intranet or internet. In case of no network connection, telephone and/or on-site support will be provided.
 • It is assumed that users recognize and know the computer and the computer programs they use. Technical support service does not include teaching the use of software and/or any computer literacy skills.
 • Any user wishing to use IUE internet services needs to apply to IT Helpdesk Office with the equipment they want to make connection. The users need to renew their request at the beginning of each academic year by applying at IT Office in person unless otherwise stated.

* Presenting the student/employee ID card is mandatory at applications.

 • User name and password authentication is used in order to improve the quality of and supervise the internet services. Administrative/Academic staff needs to enter their EkoID (e-mail user name and password) assigned to them during registration in order to get included in the WIFI network. Users, not entering user name and password, cannot be provided internet services. Users assume the responsibility of any traffic with their EkoID’s. Users, who forgot or got stolen their user name and/or password, should immediately apply to IT Office.
 • Connection services is personal, it cannot be transferred to another user or shared. Users are responsible for the equipment they use to make connection, and for any irregular activities carried out by that equipment..
 • Any kind of software, film, music files, etc., that are under the protection of copyright law, cannot be downloaded or distributed via IUE Network. The user assumes sole legal liability about this.
 • Use of sites that involve inappropriate and obtrusive materials (pornographic, vandalism, Satanism, gambling, hacking, cracking, Warez, etc.) is banned within the scope of Law No: 5651 (excluding the ones for academic and research purposes).
 • It is forbidden to create traffic on the network to an extent that will disable use of internet for others.
 • It is strictly forbidden for users to attempt to attack (by using applications such as port scanning, data sniffing) any system within IUE Network or any other network.
 • Users are not allowed to use unlicensed operating systems on their computers. Users are required to apply security and operating system patches regularly for their licensed operating systems. They are required to have antivirus software downloaded on their licensed operating systems.
 • IUE Network resources may not be used for profit or personal gains.
 • It is forbidden to send and allow third persons to send bulk mail (mail bombing, spam) via IUE Network resources.
 • External PROXY, DHCP, DNS, etc. services via IUE Network resources cannot be provided for user computers.
 • Peer-to-peer,”P2P” file sharing programs not only violate copyrights and licenses, they also consume high bandwidth, thus, not leaving any resources for use of network for academic and education purposes. Therefore, use of all "peer-to-peer" file sharing programs listed below but not limited to these, is absolutely forbidden. (KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus, GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs. )
 • User computers are authenticated by IT Office through central servers and network access is provided. Therefore, users are strictly forbidden to set up a static IP on their computers.
 • Users do not need to make any kind of adjustments on their computers in order to benefit from IUE Network. Therefore, users, who block internet access for other users intentionally or unintentionally by changing connection settings, will be denied access.
 • Proxy services are being provided with the intention of improving internet services on IUE Network. For this reason, users are not allowed to use external proxy or tunnel.
 • Users will be notified about changes and concerns regarding IUE network connections through their IUE e-mails. Users will be assumed they received these announcements forwarded to their e-mails.
 • The account is automatically closed when the user leaves from IUE.

Penalties:

Users will be subject to one or more of the articles below in the event of not complying with the above article(s).

 • Network connections will be cut off by IUE IT Directorate officials without any notification. In the event of violations of rules again, network connection will be cut off for one month, if the violation continues, network connection will be cut off for one semester.
 • Investigation authorities within the University will be notified.
 • Jurisdiction will be notified.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.